background

Spelregels

Het WaterstofLab brengt relevante partijen en kennis samen om helderheid te creëeren over de rol van waterstof in de energietransitie. We richten ons op de energiemix voor de gebouwde omgeving. In werkbijeenkomsten en op dit platform gaan we met alle stakeholders in dialoog. 

Kan en wil jij bijdragen aan meer nuance in het debat over waterstof in de gebouwde omgeving? En sta je open voor een generatieve dialoog? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen in deze online waterstof community.

Doelen

Het doel van het platform is drieledig:

  • Informatiekanaal over activiteiten en uitkomsten van het WaterstofLab zelf (agenda, verslagen, nieuwsbrieven, etc);
  • Community building zodat betrokkenen elkaar kunnen vinden, kennis- en inzichten met elkaar delen en elkaars taal leren spreken (begrijpen en begrip);
  • Leerplatform voor publiceren van relevante rapporten en andere externe bronnen en samen leren over lopende projecten, activiteiten en experimenten.

Onderzoekende dialoog

We nodigen je uit om vanuit nieuwsgierigheid het online gesprek aan te gaan. Dit platform is niet bedoeld om anderen te overtuigen van jouw standpunt (debat). Lees -en luister- aandachtig, alvorens iets te plaatsen of te reageren. Bouw vervolgens onderzoekend voort op de kennis en inzichten die worden geboden (dialoog). 

Pagina's

Hieronder een overzicht van de functionaliteiten per pagina:

  • Over ons - Deze pagina is geschreven door het procesteam. Hier kun je zelf geen informatie toevoegen.
  • Deelnemers - Om deel te nemen aan het gesprek moet je aangemeld zijn. Het platform biedt deelnemers de kans om hun kennis breder te delen en vragen en dilemma’s te toetsen bij een brede stakeholdergroep. We vragen je om behalve je naam en e-mail, ook je expertise, een foto en eventueel je bedrijf te delen. Dat maakt het makkelijker om elkaar te leren kennen en vinden.
  • Agenda - Activiteiten zoals bijeenkomsten, workshops, lezingen, etc. die relevant zijn voor meerdere deelnemers.
  • Projecten - Lopende projecten en experimenten in de gebouwde omgeving die passen binnen het WaterstofLab. Denk bijv. ook aan projecten uit de mix van alternatieven voor de gebouwde omgeving of niet-technische aspecten zoals drijfveren burgers/ondernemers, aanpassing regelgeving etc. Heb je een suggestie voor een project dat niet mag ontbreken, stuur een mail naar info@waterstoflab.nl.
  • Kennisbronnen - Hier kan iedere deelnemer relevante rapporten, artikelen en nieuwsberichten plaatsen. Dit deel van de website is bedoeld om kennis te delen. Discussies over de inhoud van rapporten, artikelen en nieuwsberichten vindt plaats onder de functie 'Berichten'. 
  • Berichten - Medelingen, verslagen en discussies over alles wat relatie heeft tot het doel van het WaterstofLab.

Iets plaatsen

Klik op iets plaatsen - rechtsboven in het topmenu - om een discussie te starten, een activiteit op de agenda te plaatsen of om een relevant artikel of rapport onder de aandacht te brengen.