Kennisbron

Europa lanceert zeer ambitieuze waterstofstrategie

Geplaatst op 24 augustus 2020, 10:08 uur
Omschrijving
Op 8 juli heeft de Europese Commissie haar waterstofstrategie gepresenteerd, tegelijkertijd met een strategie over systeemintegratie. De waterstofstrategie wil op termijn de stap naar volledig groene waterstof maken en erkent de rol van blauwe waterstof (fossiel i.c.m. CCS). De strategie onderkent drie fasen:
1. De eerste fase loopt van 2020-2024 met als doel om minimaal 6 GW aan elektrolysers voor de productie van groene waterstof te installeren voor de productie van ca. 1 miljoen ton groene waterstof. De opschaling van elektrolysers tot een schaal van 100 MW staat centraal. Deze worden bij voorkeur dicht bij de vraag gestationeerd zoals de industrie (raffinaderijen, staalproductie, chemie) en de mobiliteit (waterstoftankstations gecombineerd met bussen en trucks).
2. De tweede fase loopt van 2025-2030 waarbij waterstof een integraal onderdeel moet worden van het energiesysteem. Daarbij wil men minimaal 40 GW aan elektrolysers installeren voor de productie van 10 miljoen ton groene waterstof. De verwachting is dat groene waterstof tegen die tijd concurrerend moet kunnen zijn in verschillende toepassingen. Ook dient de infrastructuur dan in gereed te worden gebracht. Beleid en regulering dient ontwikkeld te worden om deze stappen te faciliteren.
3. De derde fase loopt in de periode 2030-2050. Groene waterstoftechnologie dient dan volwassen te zijn en kan op grote schaal worden toegepast.
Deze waterstofstrategie betekent dat Europa zwaar gaat inzetten op waterstof en een rol wil spelen als producent en gebruiker van waterstof en de bijbehorende technologie.

Wat betekent dit? Dat er in de komende jaren een enorme drive gaat ontstaan om met waterstof aan de slag te gaan. Europa wil zelf zwaar investeren in elektrolysere vanuit oogpunt van onafhankelijkheid en de opbouw van een eigen industrie. Dat gaat voor heel veel dynamiek zorgen en voor een flinke aanvoer van groene waterstof, wellicht ook voor de gebouwde omgeving. ECHTER! Dit moet gematched worden door een nog grotere impuls voor de productie van duurzame elektriciteit, met name uit zon (bij voorkeur in Zuid-Europa) en wind (bij voorkeur in NW-Europa). Anders gaat dit niet goed werken...
Illustration
Elektrolyser van ITM, gezien op de Hannover Messe (2019)
Deel dit: