background

Welke rol kan waterstof spelen in de energiemix voor de gebouwde omgeving?

Het social lab waterstof brengt relevante partijen en kennis samen -in dialoog en digitaal- om helderheid te creëeren over de rol van waterstof. We richten ons in eerste instantie op de energiemix voor de gebouwde omgeving. 

We werken met een afspiegeling van 'het systeem' rondom het vraagstuk. Dat wil zeggen, alle partijen met belang bij en/of invloed op de centrale vraag. Zij ontmoeten elkaar in labsessies en op dit digitale platform om:

 • De mogelijke toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving af te wegen en te positioneren ten opzichte van alternatieven
 • Te leren van lopende en komende H2-initiatieven binnen de gebouwde omgeving
 • Alle maatschappelijke partijen te informeren en betrekken, zodat die realistische keuzes kunnen maken voor een CO2-vrije gebouwde omgeving.

Stakeholders

image

Wat is een Social Lab?

image

Organisatie

Het social lab waterstof is een initiatief van de Topsector Energie: TKI Nieuw Gas en MVI-Energie

Regiegroep

Het labproces wordt aangedreven door de regiegroep. Deze bestaat uit een afspiegeling van het stakeholderveld. De regiegroepleden nemen deel op persoonlijke titel. 

 • Albert van der Molen (Stedin)
 • Carla Robledo (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
 • Harry Welch (NWA)
 • Jan-jaap Aué (Hanzehogeschool Groningen)
 • Jörg Gigler (Topsector Energie / TKI Nieuw Gas)
 • Ivo Opstelten 
 • Marcel Weeda (TKI Nieuw Gas / TNO)
 • Mark Peterse (Portaal)
 • Petie Slangen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 • Stefanie van Kleef (Netbeheer Nederland) 
 • Vera Haaksma (Gemeente Utrecht)

Eerder in dit traject hebben ook deelgenomen:

 • Han Feenstra (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
 • Jan Willem van de Groep (Factory Zero)
 • Edwin Edelenbos (Netbeheer Nederland)
 • Roald Arkesteijn (Eneco) 

Procesteam

De organisatie en facilitatie zijn in handen van het procesteam: 

 • MVI-Energie
  • Maurice Mommen (voorheen: Ton Bontekoe)
 • RVO 
  • Marlies Kok
 • Perspectivity
  • Michiel Damoiseaux (facilitator) 
  • Han Rakels, Perspectivity (facilitator)
  • Petra de Boer (communicatie)
image
image
image