background

Welke rol kan waterstof spelen in de energiemix voor de gebouwde omgeving?

Het WaterstofLab brengt relevante partijen en kennis samen -in dialoog en digitaal- om helderheid te creëeren over de rol van waterstof. We richten ons in eerste instantie op de energiemix voor de gebouwde omgeving. 

We werken met een afspiegeling van 'het systeem' rondom het vraagstuk. Dat wil zeggen, alle partijen met belang bij en/of invloed op de centrale vraag. Zij ontmoeten elkaar in labsessies en op dit digitale platform om:

 • De mogelijke toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving af te wegen en te positioneren ten opzichte van alternatieven
 • Te leren van lopende en komende H2-initiatieven binnen de gebouwde omgeving
 • Alle maatschappelijke partijen te informeren en betrekken, zodat die realistische keuzes kunnen maken voor een CO2-vrije gebouwde omgeving.

Stakeholders

image

Wat is een Social Lab?

image

Organisatie

Het WaterstofLAB is een initiatief van de Topsector Energie: TKI Nieuw Gas en MVI-Energie

Regiegroep

Het labproces wordt aangedreven door de regiegroep. Deze bestaat uit een afspiegeling van het stakeholderveld:

 • Albert van der Molen (Stedin)
 • Stefanie van Kleef (Netbeheer Nederland)
 • Han Feenstra (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
 • Harry Welch (NWA)
 • Jan-jaap Aué (Hanzehogeschool Groningen)
 • Jan Willem van de Groep (Factory Zero)
 • Jörg Gigler (Topsector Energie / TKI Nieuw Gas)
 • Marcel Weeda (TKI Nieuw Gas / TNO)
 • Mark Peterse (Portaal)
 • Petie Slangen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 • Roald Arkesteijn (Eneco)
 • Vera Haaksma (Gemeente Utrecht)

Procesteam

De organisatie en facilitatie zijn in handen van het procesteam: 

 • MVI-Energie
  • Ton Bontekoe
 • RVO 
  • Marlies Kok
 • Perspectivity
  • Michiel Damoiseaux (facilitator) 
  • Han Rakels, Perspectivity (facilitator)
  • Petra de Boer (communicatie)
image
image
image