Bericht

Waterstof als dankbaar excuus om nog even niet te verduurzamen (deel 2)

Waterstof als dankbaar excuus om nog even niet te verduurzamen (deel 2)
profile picture
Jörg Gigler

Dit is een geactualiseerde versie van een eerder artikel over waterstof. Wat ik mooi vind is dat de meningen uiteindelijk helemaal niet zo ver uit elkaar liggen. Het is goed om te constateren dat er al veel nuance in het debat ontstaat, ook al lijkt dat op het eerste oog niet zo. Vaak zie je dat iets nieuwswaarde heeft als de meningen schijnbaar ver uit elkaar liggen en dat begeleid wordt met ronkende koppen boven de stukken.

Ik ben zelf niet zo'n fan van de waterstofladders omdat ze geen rekening houden met de optie dat - in dit geval waterstof, maar even goed groen gas - in de toekomst noodzakelijk zijn om tot vergaande CO2-emissiereductie in de gebouwde omgeving te komen. Rood betekent dat al snel "niet doen", terwijl het een aantrekkelijke optie kan zijn om te verduurzamen. En het argument dat het om een "paar woningen" gaat, zal wellicht ook niet opgaan. Dus liever opties open houden. En ik zeg het toch maar weer: vooral slimme dingen doen op de juiste plekken. Als iets niet zinvol is, is het geen lang leven beschoren.