Bericht

Een laagdempelige energietransitie: isoleren en hybridiseren

Een laagdempelige energietransitie: isoleren en hybridiseren
profile picture
Jörg Gigler

In april 2020 heeft Gigi van Ree het rapport "Een Laagdrempelige Energietransitie: Hoe kan de haalbaarheid van de energietransitie in de gebouwde omgeving worden vergroot?" uitgbracht in opdracht van Energie Nederland (https://www.energie-nederland.nl/laagdrempelige-energietransitie-de-consument-centraal/). N.a.v. het webinar van Jan Willem van de Groep schoot me dit rapport te binnen en ik wil het ter discussie aan jullie voorleggen. De strekking van het rapport is dat de CO2-emissiedoelen voor 2030 (3,4 Mton CO2) in de gebouwde omgeving als volgt te halen zijn: 

1. Warmtenetten. in 2030 kan 50% CO2-reductie worden gerealiseerd bij de bestaande warmtenetten door verduurzaming van de warmtebron en 200.000 huurwoningen een nieuw duurzaam warmtenet aansluiten. 
2. Vrijwillige rendabele isolatie: zij nemen aan dat één op de drie woningen met een laag energielabel voor 2030 overgaat naar label C. Isolatie tot label C is nu al rendabel.
3. De derde bijdrage wordt geleverd door toepassing van een hybride oplossing in een deel van de resterende woningvoorraad. Hierbij zou minimaal 24% van de nu gasgestookte koopwoningen moeten overgaan op een hybride oplossing. 

Via waterstof en groen gas is meer emissiereductie mogelijk. Hoe kijken jullie hier tegen aan in het licht van de gevoerde discussie over de gebouwde omgeving?  

 

1 reactie

Edwin Edelenbos

Mooie vraag! Ik geef graag een aftrap.
Dit vind ik goed aan de voorgestelde aanpak:
1. Meer accent op isolatie en besparing. Het Klimaat Akkoord is teveel productie gedreven. Net als de RES-sen.
2. Heel goed om mensen in beweging te krijgen met individuele vrijheid. Helaas, zijn de communic Lees meer
1-okt-2020 11:54
Wil je reageren? Meld je dan aan.