Bericht

Eerste webinar: Waterstof, grote potentie voor energietransitie, ook in GO

Eerste webinar: Waterstof, grote potentie voor energietransitie, ook in GO
profile picture
Marcel Weeda

Afgelopen maandag 21 september heeft de eerste webinar van de regiegroep plaatsgevonden. Hierin is de rol van waterstof in de energietransitie besproken. 

In de bijlage staat de presentatie die Marcel Weeda gegeven heeft.

 

Waterstoflab Webinar door Marcel Weeda (regiegroep) maandag 21 september 2020   |   10:30 - 12:00 uur   |   Online
"Waterstof. Een klein element met grote potentie voor de energietransitie, ook in de gebouwde omgeving." 

Zonder waterstof redden we het niet om de transitie te maken. Dat is de overtuiging van Marcel Weeda. Maar hoe groot die rol is en waar die een belangrijke rol speelt, dat zijn vragen waar de meningen over verschillen. Zeker in de gebouwde omgeving. 

Het door TNO gepubliceerde rapport 'Waterstof als optie voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in de bestaande bouw' vormt de basis voor dit webinar:

Er kan een rol zijn voor waterstof (en groen gas) in verwarming van de bestaande gebouwde omgeving wanneer alternatieven als ‘all-electric’ en warmtenetten tekortschieten in de mate en snelheid waarin die kunnen bijdragen aan het tijdig realiseren van aardgasvrije wijken tegen acceptabele kosten. Hierbij is waterstof niet noodzakelijkerwijs het alternatief, maar kan het ook worden ingezet juist ter ondersteuning van andere opties zoals warmtenetten en warmtepompen, met name voor invulling van de piekvraag.