Nieuw Bericht

Betreft: Expertsessie Waterstof

Betreft: Expertsessie Waterstof
profile picture
Ton Bontekoe

In deze eerste werksessie met circa 40 experts en verschillende stakeholders op het gebied van ontwikkeling en toepassing van waterstof, hebben we met elkaar de potentie en de zorgen rondom waterstof gedeeld en besproken. Ook hebben we verkend wat er nodig is om waterstof op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit te rollen. Deze sessie is mede aanleiding geweest voor het initieren van het Waterstoflab en de rol van waterstof in de energiemix in de gebouwde omgeving. 

Het verslag in de bijlage geeft een impressie van de oogst van de sessie, wie erbij waren en de voorziene vervolgstappen. 

Illustration
Expertsessie Waterstof 20 januari 2020