Bericht

Overzicht van huidig en toekomstig (2030, 2050) gebruik van waterstof

Overzicht van huidig en toekomstig (2030, 2050) gebruik van waterstof
profile picture
Jörg Gigler

TNO heeft een inventarisatie gemaakt van het huidige gebruik van waterstof dat vrijwel volledig in de industrie plaatsvindt. Wereldwijd wordt jaarlijks ca. 70 Mt ofwel 8400 PJ aan waterstof gebruikt. De top 4 aan gebruikers zijn olieraffinaderijen (33%), ammoniaproductie (27%), methanolproductie (11%) en staalproductie (3%). In Nederland wordt ca. 1,5 Mt ofwel 175 PJ aan waterstof gebruikt. De verdeling daarvan over de sectoren is ongeveer gelijk aan de verdeling op wereldniveau. Voorts heeft TNO op basis van allerlei scenariostudies voorspellingen opgenomen over het gebruik van waterstof in 2030 en 2050.

Wat opvalt is dat de voorspellingen (logischerwijs) sterk uiteenlopen. Dat geeft perfect weer in welke fase we ons nu bevinden, namelijk aan het begin van de zoektocht. We weten nog niet wat waterstof precies gaat doen en waar, maar wel dat het potentieel groot is (met de nadruk op potentieel - Van Dale zegt niet voor niets "als mogelijkheid bestaande"). En we hebben echt alles nodig. Ook biomassa...