Bericht

Startpositie document Waterstoflab Gebouwde Omgeving juni 2020

Startpositie document Waterstoflab Gebouwde Omgeving juni 2020
profile picture
Ton Bontekoe

Op basis van de gesprekken die gevoerd zijn met alle verschillende stakeholders en de informatie die daaruit naar voren kwam is een startpositie document gemaakt met een eerste versie van de centrale vraagstelling en uitgangspunten voor het waterstoflab gebouwde omgeving. Dit als vertrekpunt voor de regiegroep en het waterstoflab om op voort te gaan bouwen en met elkaar verder uit te werken en invulling aan te geven. In de bijlage de versie van 10 juni 2020.