Bericht

Betreft: Startbijeenkomst Regiegroep WaterstofLab - gebouwde omgeving

Geplaatst op 30 juni 2020, 16:09 uur

Het WaterstofLab Gebouwde Omgeving is gestart. Op 18 juni 2020 kwamen de regiegroep en het procesteam voor het eerst bij elkaar op de Hoorneboeg in Hilversum om elkaar te leren kennen en samen invulling te geven aan de inhoud van het lab.

Regiegroep en procesteam
De regiegroep is samengesteld op basis van interviews met belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een diverse groep, waarin uiteenlopende belangen en perspectieven vertegenwoordigd zijn. Lees meer over de rol en de samenstelling van de regiegroep op Over ons. Het procesteam ondersteunt het traject.

Perspectieven, urgentie en stakeholders
Na een uitgebreide kennismaking, worden de procesmatige aanpak, de methodieken, de voorlopige tijdsplanning en de rol van de regiegroep in het proces doorgenomen. (Zie ook de presentatie in de bijlage.) Hierna gaat de regiegroep aan het werk om nader invulling te geven aan de inhoud van dit traject. Ieder deelt zijn of haar perspectief op het eigen belang om deel te nemen, op de inhoudelijke richting en urgentie van dit traject en op de voorlopige stakeholderanalyse.

  • “Waarom zijn sommigen zo negatief over waterstof? Ik wil evenwicht brengen in de discussie.”
  • “Het gaat mij om de vraag: Wat is de maatschappelijke waarde van het systeem? Kijk bijv. naar biomassa – we zien nu pas de discussie over waarden.”
  • “Ik wil een business case voor de bewoner.”
  • “Het individu speelt hierin een belangrijke rol.”
  • “Waterstof is geen doel op zich.”
  • “Het draait uiteindelijk om energiebesparing.”

Meer vragen dan antwoorden
In deze eerste bijeenkomst komen meer vragen dan antwoorden naar boven. En dat is ook precies de bedoeling. We nemen met elkaar de ruimte om de centrale vraag zorgvuldig te beantwoorden : “Hoe creëren we helderheid over de rol van waterstof in de energiemix van de gebouwde omgeving?”. De eerste ingrediënten voor het vervolgproces en – inhoud worden zichtbaar en zullen in volgende berichtgevingen prominenter besproken en uitgewerkt worden.

Wat willen we leren?
De volgende stap is het organiseren van werkexcursies, de learning journey’s, naar plekken waar we vanuit een multi-stakeholderperspectief kunnen leren over aspecten die raken aan de centrale vraag. Waar kunnen we leren wat we niet al weten? Hoe vergroten  we ons gezamenlijk begrip rondom het vraagstuk? Het gaat dus om wat willen we leren, en hoe dit bijdraagt aan het beantwoorden van de centrale vraag? Heb je daarbij suggesties voor een potentieel relevant werkbezoek: plaats ze hier.

Illustration
Kennismaken bij de Hoorneboeg in Hilversum
Documenten

Presentatie Startbijeenkomst 18 juni 2020
Deel dit: